Det tror vi på

Vores verden af fuld af værdier, masser af ledestjerner, drømme, krav, regler, ønsker og nye og spændende måder at gøre tingene på. Det er derfor ikke let at udvælge lige præcis de værdier som skal rammer al vores pleje og omsorg ind, og som vores personale hele tiden skal kunne identificere sig med.

Men ved at se tilbage fra da vi startede i 2014, og til nu, så kan vi se at der tegner sig et stabilt mønster igennem vores services, pleje og omsorg og daglige store positiv tilkendegivelser fra vores kunder og deres pårørende. Det mønster har vi fortolket over i det som idag er vores værdier, og som vi hver dag arbejder efter, og som du som enten klient, patient, kunde eller medarbejder, trygt kan forvente bliver en del af din hverdag, sammen med os.

For os er vores værdier ikke bare smart ord der hænger i en glasramme. Nix, vi har klare forventning til os selv og vores samarbejdspartnere, om at vi hver dag arbejder hårdt på at efterleve dem, i alle afskygninger af opgaver, kontakter, snakke og situationer. Og heldigvis, er det også værdier vi aldrig bliver færdige med at lærer af… og det er vigtigt!

Ordentlighed

Ordentlighed er i alle afskygninger af vores pleje, og derfor er det også lidt svært, entydigt at beskrive ordentlighed. Men ordentlighed er bl.a. for os at kigge sig tilbage, når vi er færdige med en opgave. Og er vi ikke tilfredse med det, vi ser, vender vi tilbage og gør det om.

Ordentlighed er også at sikre at der er mad i køleskabet, at forbindingen er skiftet rigtigt, at der er dokumenteret retvisende, at man taler pænt og opføre sig med respekt for den klient man besøger og det hjem man er i.

Fleksibilitet

Når man nu selv betaler for sin pleje og omsorg, så har man naturligvis også stor indflydelse på hvornår plejen skal udføres. I praksis betyder det at vi kommer, når det passer dig. Ikke, når det er belejligt for os.

Vores fleksibilitet rækker ud og gælder, uanset hvor du befinder dig. Er du på arbejde? Bor du midlertidigt hos noget familie? Er du i udlandet? På plejehjem, hospital eller andet sted. For os er det ikke noget problem. Vi skræddersyr vores tilbud til dig, så du altid får det, som du gerne vil have det og på det tidspunkt der passer dig.

Tillidsskabende

Tillid opstår, når man føler sig tryg, og det gør man når der er et godt match mellem klient/patient og sygeplejerske. Hvis du oplever, at kemien ikke er i top mellem dig og den sygeplejerske, du har fået tildelt, så er der ikke et godt match og det skal der laves om på. Det er derfor vigtigt for os at du siger til så vi kan bytte rundt.

Tillid er også når man oplever at man får det man har bestilt. Vi udarbejder derfor altid en samarbejdsaftale på de opgaver der er aftalt. Det giver et godt grundlag for et tillidsfuldt samarbejde.

Gennemsigtighed

Gennemsigtighed, er også en vigtig værdi. For os spiller gennemsigtighed en stor rolle når vi taler opgavebeskrivelser og kompetence. Som klinet/patient skal man vide hvad det er man køber, men også hvad det er vi kan byde ind med. Hvor det giver mening at have en sygeplejerske, og hvor der måske bør være andre faggrupper.

Gennemsigtighed er også når man får sin regning – at det man har fået er det man betaler for, hverken mere eller mindre.

Gennemsigtighed er vel egentligt i sin grundlæggende form at gøre det man siger, og siger det man gør.

Professionalisme

Professionalisme…. Er på én måde, måske et lidt distancerende ord når vi taler om oprigtig pleje og omsorg. Men samtidig så er ordet for os et spørgsmål om sikkerhed for de mennesker som vi tager ansvaret for. At de kan være 100% sikre på at vi tænker det hele menneske, og dermed har fokus på alt fra bevægelse, indretning, søvn, kvalme, medicin, bivirkninger, sorg, glæde, appetit, angst, ensomhed og døden.

Og derfor er professionalisme med som en af vores værdier, fordi vi har fokus på det hele menneske. Vi syntes selv at vi er professionelle i vores virke, samtidig med at vi sagtens kan fælde en tåre når vi ser et menneske i sorg, eller fortvivlelse når man oplever at rende panden mod en af livets mure.