Støtte til forældre med anbragte børn

Hvis forældre har børn som er anbragt, så tilbyder Trolle Care støtte og vejledning i hvordan man forholder sig til situationen foruden at støtte og styrker kontakten mellem barn og forældre.

Trolle Cares personale har bred indsigt i og erfaring med anbringelsesområdet og hjælper forældrene til at opnå en bedre forståelse af familiens udfordringer somhar ledt op til en anbringelsen. Målet er også at styrke kontakten mellem barnet og forældre og at bidrage til, at barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet. Socialpædagogen er derfor opmærksom på:

  • Fokus på hvad det følelsesmæssigt gør ved børn og forældre, når en anbringelse træder i kraft
  • Styrker forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet
  • Hjælper med at udrede spørgsmål om, hvordan det offentlige danske system fungerer
  • Hjælper med at forberede og evaluere møder omkring barnet og familien
  • Hjælper med at gennemgå og forstå dokumenter omkring anbringelsen
  • Øger deres forståelse for omstændighederne bag anbringelsen, og for hvad der foregår i sagen

Vi arbejder med de mange følelser som kommer frem omkring en anbringelse parallelt med at forebygge uhensigtsmæssig adfærd og svære følelsesmæssige kvaler. Det kan betyder at der i en periode kan være brug for intensiv forældrestøtte til at håndtere den svære situation i en anbringelse.

Vi planlægger støtten fleksibelt i forhold til både tid og sted, så forældre og socialpædagogen kan mødes i forældrenes hjem, efter behov, både morgen, middag eller aften – og også i weekender.

Kontakt os

Andre OP-samarbejder

Familiestøtte
Støtte/kontakt
Skolestøtte
Overvåget samvær
Døgnindsats
Observationsopgaver
Praktisk pædagogisk hjælp
Støtte til forældre med anbragte børn