Støtte/kontakt

En støttekontaktperson er ofte en pædagogisk uddannet medarbejder, der støtter og vejleder børn og unge, hvor der er et særligt behov for støtte efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6.

En støttekontaktperson kan også træde til, når støttebehovet er mindre komplekst og mere afgrænset i familien. Her arbejder vores støttekontaktpersoner i en forebyggende indsats efter §11, stk. 3. En understøttelse af et barn/ung eller hele familien kan være med til at forebygge sociale udfordringer, som ellers kan vokse sig store og på sigt vil kræve en langt mere intensiv indsats.

Hvis der opstår tvivl om hvorvidt familien har behov for mere støtte, kan der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Her kan vores støttekontaktpersoner fagligt bidrage til undersøgelsen både før, under og efter.

I arbejdet som kontaktperson er Trolle Cares medarbejders tilgang, at støtte den unge på en række områder, som skal støtte op om og styrke den unges beslutningsprocesser, overblik, struktur, relationer og dermed et fremtidigt selvstændigt liv.

Medarbejderne benytter sig af flere metoder som har fokus på medinddragelse, hvor den unge er i centrum og dermed oplever sig som specialist i eget liv. Denne tilgang understøttes af eksempeltvis KRAP-metoden som vores socialpædagoger er undervist i og har erfaring med.

Vi lægger stor vægt på at opsætte realistiske mål som har fokus på at styrke/bevare et selvstændigt liv, hvor vi støtter den unge til at indgå i sunde relationer til familie og venner. Samtidig vil det genere overskud til at indgå i et uddannelsesforløb eller job.

Kontakt os

Andre OP-samarbejder

Familiestøtte
Støtte/kontakt
Skolestøtte
Overvåget samvær
Døgnindsats
Observationsopgaver
Praktisk pædagogisk hjælp
Støtte til forældre med anbragte børn