Skolestøtte

Skolestøtte er først og fremmest et spørgsmål om god kemi og dernæst kommer behovet for en pædagogisk indsigt i, hvad barnets behov er. Når kemien er etableret, så er det vores erfaring at arbejdet med barnet bliver langt lettere, idet der er skabt en god relation og gensidig accept. Vi gør meget ud af, at møde barnet hvor det er. Vi ser naturligvis barnets udfordringer som for eksempel angst, udadreagerende adfærd eller skolevægring, men vi har endnu mere fokus på barnets ressourcer.

Vi arbejder på at ændre den måske ensidige fortælling, der findes om barnet til at arbejde mere nuanceret samtig med at vi holder fast i, at det ikke er barnet, der er problemet. Det er problemet, der er problemet. Derfor er vores ambition at styrke skolens- og familiens tro på barnets potentialer og ressourcer samtidig med at vi hjælper barnet med at opbygge selvtillid, selvværd og modet til at arbejde med sig selv.

Målet er at sætte gang i en forandring i både barnet og barnets omgivelser. Barnet skal opleve at blive set og mødt – og anerkendt for sit potentiale. Skolen og familien skal opleve, at de får nye værktøjer til at fortsætte samt fastholde den positive udvikling.

Kontakt os

Andre OP-samarbejder

Familiestøtte
Støtte/kontakt
Skolestøtte
Overvåget samvær
Døgnindsats
Observationsopgaver
Praktisk pædagogisk hjælp
Støtte til forældre med anbragte børn