Praktisk pædagogisk hjælp

Trolle Care har fokus på barnets/den unges behov og samtidig sikre, at familien får støtte og redskaber til på egen hånd at mestre forældrerollen og dermed at kune tage vare på barnets/den unges trivsel og udvikling. Vi arbejder ud fra KRAP-metoden som netop kan understøtte børn/unge eller familien i deres ressourcer og synliggøre, hvordan man tilbyder en mere konkret praktisk pædagogisk hjælp.

Vi oplever at barnet har brug for voksne, som understøtter forældrenes opmærksomhed og forståelse for barnets behov, hvor barnet ses som et særligt og unikt væsen. Socialpædagogen, som er tilknyttet familien, vil derfor støtte forældrene i at de får udviklet og fastholdt et positivt samspil med deres barn, herunder støttet i at sætte grænser og løse konflikter. Desuden bidrager Trolle Care med:

  • Redskaber til at skabe struktur og rutiner i hverdagen
  • Løse praktiske gøremål relateret til husholdning og forældreopgaver
  • Udvikle og skabe overblik over netværket omkring familien

Trolle Care arbejder i familiens hjem og vores fokus er at tage udgangspunkt i familiens ressourcer og i dét, der fungerer. KRAP-metoden understøtter netop familien med at være undersøgende og nysgerrig på egne ressourcer. Personalet har derfor fokus på at motivere børn/unge eller familien i at skabe forandringer i forhold til de udfordringer som familien står med. En praktisk pædagogisk hjælp skal derfor anses som et validt fagligt funderet værktøj til at støtte op om en familie og give dem redskaber til at fastholde positive forandringer på deres vej.

Kontakt os

Andre OP-samarbejder

Familiestøtte
Støtte/kontakt
Skolestøtte
Overvåget samvær
Døgnindsats
Observationsopgaver
Praktisk pædagogisk hjælp
Støtte til forældre med anbragte børn