Hjælp efter operation

Der er travlhed på landets hospitaler. Langt de fleste patienter bliver i dag hurtigt udskrevet, og risikoen for at misse vigtig information er stor. Samtidig er der sjældent afsat nok tid til at få svar på de spørgsmål, du måtte have. Det er derfor ikke spor ualmindeligt at føle usikkerhed ved at komme hjem efter en operation.

Og som nyopereret er du måske ikke helt selvhjulpen efter din hjemkomst, og du kan have brug for støtte og hjælp i den første tid for at komme godt igennem forløbet  – og hvem kan man så kontakte?

Hos Trolle Care kan du få hjælp efter din operation. Med en operationspakke vil du få tre sygeplejerskebesøg og ubegrænset telefonisk vejledning i hele forløbet efter din operation. Vi sørger for, at du er i trygge hænder og får al den hjælp og vejledning, du måtte have behov for.

Besøg og vejledning i tiden efter din operation

Vi hjælper nyopererede i alle aldre med at komme godt igennem de første dage efter en operation. Det kan give tryghed for både dig og dine pårørende at vide, at du får støtte i tiden lige efter.

De fleste vil ofte føle sig svækket og vil have svært ved at klare sig alene de første dage. Vi ved, at det kan være svært at komme på benene igen på egen hånd. For mange ældre kan dagene efter en operation også bære præg af frygt og usikkerhed, der sommetider resulterer i et meget lavt aktivitetsniveauet – fordi man er bange for at falde.

Her kan bekymringerne mindskes ved at vide, at en sygeplejerske vil besøge dig og sørge for, at du har det godt, er på vej mod et velfungerende aktivitetsniveau igen og generelt føler dig i bedring.

Støtte og hjælp til dig som er nyopereret

Hos Trolle Care vil vi gerne hjælpe dig trygt igennem den første tid efter din operation.

Vi kan være hos dig lige fra du skal udskrives, hvor du måske har behov for, at vi deltager i samtalen med lægen eller støtter med ledsagelse hjem og sikre at du er kommet godt på plads i den nye situation.

Vi er her for at give dig et godt forløb efter din operation, og vi tilpasser derfor vores besøg efter dine behov. Du sætter agendaen.

Udover at lytte, give selskab og drage omsorg, står vi også gerne for at hjælpe med praktiske ting, som eksempelvis:

  • Sårpleje
  • Skift af forbinding
  • Fjernelse af sting
  • Råd og vejledning om kost, væskeindtag, mobilisering og smertebehandling.

Vi tilrettelægger altid vores besøg, så de passer til dine aktiviteter og eventuelle arbejdstider. Og vi mødes gerne på din arbejdsplads, hvis det passer dig bedst.

Kontakt os, og hør mere om dine muligheder

Står du eller et familiemedlem over for en operation i nærmeste fremtid? Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende samtale om din eller dit familiemedlems situation.

Sammen finder vi ud af, hvad du har brug for, og om vi skal tilpasse vores operationspakke til særlige behov.

Det er en god ide at ringe og bestille en operationspakke, så snart du får operationsdatoen fra hospitalet.