Overvåget samvær

Overvåget samvær (serviceloven § 71, STK. 3) er med til at sikrer at børn kan tilbringe tid sammen med sine forældre uden at lide fysisk eller psykisk overlast. Trolle Cares socialpædagogisk opgave ved det overvågede samvær er at observere og sikre at barnet har det godt under samværet.

Trolle Cares tilgang til overvågningen er at tydeliggøre overfor familien, præcis hvilken rolle han eller hun spiller i samværssituationen, så familien oplever samarbejdet på et trygt, tillidsfuldt og fagligt funderet grundlag.

For hver samværssituation udarbejder Trolle Care relevant og fyldestgørende dokumentation som kan anvendes af forældrene til at styrke- og forbedre samværet til deres barn. Dokumentationen kan også bruges af relevante myndigheder til at belyse familiens sociale situation, følge udvikling samt helt konkret, hvor der arbejdet målrettet.

Kontakt os

Andre OP-samarbejder

Familiestøtte
Støtte/kontakt
Skolestøtte
Overvåget samvær
Døgnindsats
Observationsopgaver
Praktisk pædagogisk hjælp
Støtte til forældre med anbragte børn