Offentligt-Privat samarbejde til dem, som måske står, yderst- eller er ude af flokken

Trolle Care er en privat virksomhed som i Offentligt-Privat samarbejdsregi, arbejder tæt sammen med socialkoordinatorer og socialrådgivere/sagsbehandlere om og med udsatte og sårbare børn, unge og familier i kommunerne. Vi løser en lang række specialpædagogiske opgaver, som har sit udspring i andre kulturer og sprog, end dansk. Vi er en stærk og fagligt meget kompetent samarbejdspartner på det specialiserede familiesociale område.

Vi arbejder ud fra KRAP-metoden, men vi er naturligvis meget åben over for den enkelte kommunes ønsker og erfaringer.

Vi har prioriteret at have et stort fast team af socialpædagoger og støtte-/kontaktpersonale som med udgangspunkt i vores værdier og flere års erfaring inden for området, er stærke relationsdannere, brobyggere og igangsættere for hele familien. Og med det erfarings- og værdigrundlag, har vi skabt rigtig mange gode og langtidsholdbare resultater for det enkelte barn, den unge, søskende og/eller for hele familien.

At vi arbejder med et stort fast team af stærke fagpersoner, betyder også at vi kan tilbyde meget korte aflysningsvarsler, et minimum på blot to timer samtidig med at vi er agile i relation til omskiftelighed i de forskellige team og dets medarbejdere.

For os er respekten for det enkelte individ, gennemsigtighed i handlingsplaner, ærlighed og professionalisme, vigtigere end at kunne tale en masse sprog. Vi kan tale lige så meget i handlinger som i ord – og det har også været med til at skabe de gode resultater.

  • Vi dokumenterer dagligt/ugentligt i NEXUS samt udarbejder statusrapporter iht. ICS.
  • Vi udarbejder enten en fast pris på en opgave, eller kører time-for time.
  • Vi løser opgaver fra to timer og op til fulde døgn af kortere eller længere varighed – nicheopgaver såvel som store udbud.
  • Vi har 24 timers aflysningsvarsler på alle opgaver.

Læs nedenfor lidt mere om de opgaver vi bl.a. løser:

Familiestøtte
Støtte/kontakt
Skolestøtte
Overvåget samvær
Døgnindsats
Observationsopgaver
Praktisk pædagogisk hjælp
Støtte til forældre med anbragte børn