Observationsopgaver

Alle observationsopgaver udføres i familiens eget hjem.

Omfang og varighed af observationsperioden aftalers med socialrådgiver/sagsbehandler, og observationerne udføres fleksibelt og på de tidspunkter af døgnet, hvor det er mest hensigtsmæssigt i forhold til det konkrete formål med den pågældende opgave.

Målgruppen omfatter oftest familier, hvor der er bekymring for børnenes trivsel og udvikling, og/eller hvor kommunen mangler et forudgående kendskab til familiens situation samt social afdækning af deres ressourcer.

Kontakt os

Andre OP-samarbejder

Familiestøtte
Støtte/kontakt
Skolestøtte
Overvåget samvær
Døgnindsats
Observationsopgaver
Praktisk pædagogisk hjælp
Støtte til forældre med anbragte børn