Familiestøtte

Familiebehandling er en styrket indsats der skal afhjælpe og løse specifikke socialpædagogiske udfordringer hos familier, hvor bekymringsgraden for familiens mistrivsel er stor. Familiebehandlingen bevilliges af sagsbehandleren efter servicelovens §52. stk.2 nr.3, og tager udgangspunkt i de handleplansmål som den børnefaglige undersøgelse peger på.

Vi sætter fokus på:

  • At afdække udviklingsønsker og behov
  • At videreudvikle forældrekompetencer med særligt fokus på diagnoseforståelse
  • At facilitere ressourcer i netværket
  • At få blik for og styrke det der er betydningsfuldt for familien
  • At arbejde målrettet med KRAP-metoden for at afdække familiens ressourcer – og udviklingspunkter.

Kontakt os

Andre OP-samarbejder

Familiestøtte
Støtte/kontakt
Skolestøtte
Overvåget samvær
Døgnindsats
Observationsopgaver
Praktisk pædagogisk hjælp
Støtte til forældre med anbragte børn