Døgnindsats

En døgnindsats består af flere fleksible løsninger, som kan skræddersys ud fra den aktuelle grad af en bekymring og familiens behov.

Vores socialpædagoger er til stede hele døgnet i familiens- eller børnenes hjem. Så vel som at døgnindsatsen også kan afvikles som en matrikelløs indsats, der kan foregå i et sommerhus, en lejlighed eller et andet sted.

Behovet for en døgnindsats kan være at familien skal monitoreres hele døgnet – dels for at blive opmærksom på familiens dynamik eller fordi familien har så store sociale udfordringer, at der er behov for intensiv støtte i alle dets gøremål.
Ved at bistå ved en døgnindsats, så giver det en grundig faglig vurdering af familiens ressourcer og samtidig tydeliggøres det også, hvad en eventuel længerevarende støtte skal omhandle. Derfor kan døgnbehandling være af kortere varighed for både at forebygge en længerevarende indsats for familien.

I indsatsperioden kan socialpædagogen dermed arbejde intensivt med faglige konkrete mål ud fra eks. KRAP-metoden som kan tydeliggøre familiens ressourcer.

En døgnindsats kan også være en længerevarende indsats for at arbejde systematisk med familien, hvor der er brug for en styrket indsats og hvor der er svære bekymringer for barnet og dets familie.

Kontakt os

Andre OP-samarbejder

Familiestøtte
Støtte/kontakt
Skolestøtte
Overvåget samvær
Døgnindsats
Observationsopgaver
Praktisk pædagogisk hjælp
Støtte til forældre med anbragte børn